2. April 2022 0 Comments Konstruktion

Vad är ett stambyte?

Kanske det är så att din hyresvärd eller din BRF-förening har talat om att det är dags att göra ett stambyte men du funderar på vad det egentligen innebär? Ett stambyte innebär att man byter ut alla rör och alla stammar som finns i en fastighet. Man gör stambyte Stockholm för att inte de gamla ska brista och orsaka stor förödelse. Det är ju av största vikt att vatten och avlopp fungerar som de ska.

I ett hus så finns det oftast både horisontella och vertikala stammar och rör. Dessa transporterar fram och bort både avloppsvatten och spillvatten. När man gör det som kallas för traditionellt stambyte, så byter man ut alla dessa rör och stammar helt och hållet. Dock finns det även andra sorters tekniker inom stambyten.

Att göra ett stambyte, det är ett stort projekt. Hela processen från inspektion till utförande till slutbesiktning kan ta ett tag!

Hur går ett stambyte till?

Ett stambyte brukar vara något som kan ta tid. Många gånger så ligger alla rör och stammar dolda bakom väggar och i golven. Man måste först frilägga alla dessa, innan man kan byta ut dem. Sedan måste man återställa golv och väggar igen.

Ett stambyte brukar ske i fyra steg:

  • Inspektion och behovsanalys

  • Planering och projektering

  • Genomförande

  • Slutbesiktning

Ett stambyte Stockholm sker alltså i flera steg och det är en lång process. Själva bytandet av stammar är bara en del av det hela! Först måste man se till att fastställa behovet för den specifika fastigheten. Därefter är det ett måste planera och projektera stambytet. Sedan genomföra själva stambytet. När allt är klart så ska det även besiktas.

För att göra det enkelt, så kan det vara värt att anlita ett företag som kan ta sig an alla dessa delar. Ett sådant företag är Perfecta, som har en lång erfarenhet av stambyte i Stockholm.


Share: