27. April 2022 0 Comments Övrigtt

Workforce – när du har behov av arbetskraft

Är det så att du behöver hjälp med att rekrytera ny arbetskraft, kanske från utlandet? Det kan vara svårt att få till det på egen hand, med tanke på alla lagar och regler. Du kan då få hjälp med detta via Workforce. De sysslar även med bemanning inom en mängd olika yrkesgrupper. De branscher de har specialiserat sig på är bygg, restaurang, städ, lager och transport.

Behöver du bemanning inom byggbranschen?

En av Workforce branscher som de är specialiserade på, det är just byggbranschen. Med deras hjälp kan du snabbt få tillgång till personal som är yrkeskvalificerad. Grejen inom denna bransch är ju att det från en dag till en annan kan skifta i behov av personal. Ofta så styrs det av de kunder man har eller de projekt man väljer att jobba med.

En stor fördel att använda dig av bemanning, via Workforce, det är att du får tag på den personal för den tid du har behov av det. Varken mer eller mindre. Du behöver därmed bara betala för de timmar de arbetar. Du kan med kort varsel få in fler personer att jobba så väl som att välja hur länge de ska göra det.

Rätt person på rätt plats

Det finns många fördelar med att anlita personal tillfälligt. Du får tag på rätt sorts person, med rätt kvalifikationer och det utan krav på att anställa. Du slipper även genomgå en lång rekryteringsprocess. Idag är det ju så att de flesta som har byggföretag eller är entreprenörer, de har inte tiden till att hitta de personer de behöver. Då är alternativet med bemanning bra, då det snabbt går att få rätt person till rätt plats. Sedan kan du välja att behålla personen om det känns rätt.

Få hjälp via Workforce

Workforce är specialiserade på att hitta byggpersonal som dels har den rätta kompetensen, dels är rätt för dig. Det för både långa och korta projekt. Så med detta företag kan du få en anpassad lösning när det gäller personal. De har även smarta konsulttjänster du kan välja att använda dig av. Det för att du på ett bra sätt ska kunna förbättra din arbetsproduktivitet så väl som att få hjälp med att minska dina arbetskraftskostnader.

WorkForce har själva många års erfarenhet inom byggindustrin. Det gör att de har en unik expertis inom byggbranschen. De kan hjälpa dig med att hitta det du behöver, oavsett vad det är för typ av byggen du sysslar med.

Anställa utländsk arbetskraft?

Ett annat alternativ är att satsa på bra arbetskraft från utlandet. Även detta kan du få hjälp med via Workforce. De ser till så att alla lagar och regler följs samt att de som jobbar för dig får den lön de ska ha. Detta företag kan också hjälpa dig om det är så att du vill rekrytera i ett annat land. Så det de kan göra det är att hjälpa dig att hitta den arbetskraft som just du behöver, samt att de även ser till att allt sker på rätt sätt.


Share: