30. August 2023 0 Comments Tips och trick

Tips för dig som behöver entreprenadbesiktning

Du som sysslar med projekt inom bygg-, bostads- eller fastighetsföretag, du kan behöva hitta ett företag som sysslar med entreprenadbesiktning. En sådan besiktning görs av en särskild besiktningsman som då går igenom alla delar av en entreprenad och kollar så att allt är gjort som det står i kontraktet. Du kan se entreprenadbesiktningar steg för steg om du besöker Roslagens plåtkonsult. De kan även assistera dig när det kommer till att göra denna typ av besiktningar inom tak och fasad.

Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning är som det låter, en besiktning av en entreprenad. Man brukar göra denna typ av besiktning för att både beställarens och entreprenörens intressen ska kunna beaktas. Besiktningen är för att kunna säkerställa att själva entreprenaden har utförts så att den uppfyller det kontrakt som är skrivet samt att det även ska uppfylla rådande branschregler.

Sedan är det så att även olika myndigheter kan ha krav och då kan en entreprenadbesiktning även säkerställa att dessa har uppfyllts.

När ska en entreprenadbesiktning verkställas?

En entreprenadbesiktning är något som oftast görs i samband med att man bygger ett nytt hus eller en ny fastighet. Dock kan en sådan här besiktning även göras om ett hus ska säljas eller köpas. Besiktningen är ett måste oavsett om det är en privatperson, en förening eller ett företag som har anlitat en entreprenör för att genomföra ett arbete.

Olika typer av entreprenadbesiktning

Det finns olika skeden i en byggprocess där det kan göras en entreprenadbesiktning. Bland de olika typer av besiktningar som finns så har du förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning och särskild besiktning.

En förbesiktning är som det låter, en besiktning före hela arbetet är helt klart. Detta kan tillämpas på delar som senare kan vara svåra att nå när entreprenaden väl är färdigställd.

Det sista som görs när entreprenadarbetet är slutfört, det är just en slutbesiktning. Upptäcks fel, så kan dessa åtgärdas och efter görs då en efterbesiktning.


Share: