3. December 2021 0 Comments Konstruktion

Vad innebär glödgning?

Vad innebär glödgning? När används det och finns det olika metoder och principer? Alla dessa frågor kommer att besvara i det här inlägget. Är du intresserad av att veta lite mer om ämnet, får du gärna läsa vidare.

Glödgning är en process som genom värme förändrar egenskaperna i ett material. Förändringen kan vara både fysisk och kemisk. Varför behandlas ett material på det sättet? Oftast strävar man efter att minska hårdheten eller öka plasticiteten. I vissa fall kan man sträva efter att avlägsna spänningar i materialet.

Hur ser processen ut? Först och främst börjar man med att hetta upp materialet som ska behandlas. Beroende på materialet måste en viss temperatur nås. När den utvalda temperaturen uppnås kan materialet förändras eller bearbetas beroende på vad du behöver göra med det. Nästa steg är att kyla ner materialet. Man särskiljer mellan olika typer av glödgning, nämligen mjukglödning, rekristallisationsglödning och avspänningsglödning. Normalisering är också en del av hela processen och är en detalj som beskrivs under nästa rubrik.

De som arbetar med glödgning behöver ha särskild utrustning och arbetskläder som minskar risken av brännskador. Glödgning utförs i en säker miljö.

Vad ska du tänka på vid glödgning?

Vad ska du tänka på vid glödgning? Här kommer några viktiga punkter att ha i åtanke:

  • När materialets yta värmts upp till en bestämd temperatur kan det bildas sprickor. Material är har olika känslighetsgrad för sprickbildning. En avspänningsglödgning är lösningen för att minska risken för sprickor.
  • Om man bearbetar stål, ska man vara beredd på att stora korn kan uppstå vid höga temperatur. En normalisering av metallens struktur kan bli nödvändig.
  • Avkylning av stålet ska ske långsamt.

Glödgning utförs av yrkesmän som inte bara har den rätta utbildningen utan även den rätta erfarenheten. Företag som erbjuder sådana typer av tjänster har anställda specialister som kan utföra processen i enlighet med krav och regler när det kommer till säkerhet.

Behöver du hitta rätt företag som utför sådana typer av tjänster?

Glödgning utförs av olika typer av företag. Du kan enkelt anlita en specialist som utför endast den typen av tjänst men det går även bra att kontakta ett större företag med ett bredare tjänsteutbud. Verksamheter som kan erbjuda glödgning kan i de flesta fall även offerera tjänster såsom svetsning, design, utveckling mfl.

Hur hittar du rätt? Det beror helt och hållet på hur ditt projekt ser ut. Ifall du behöver flera tjänster är det bäst att söka sig till ett företag med bredare tjänstesortiment. Sådana hittar du lättast på nätet genom att skriva önskat nyckelord. I det här fallet kan det passa med ”glödgning + det geografiska området du befinner dig i , tex. Göteborg”. Du kommer antagligen att få flera förslag.  Titta gärna genom dem och välj ett eller två företag. Ring gärna upp dem och beskriv hur ditt projekt ser ut. Jämför gärna priser och välj det bästa alternativet. Tänk på att ett lågt pris inte nödvändigtvis är den bästa lösningen. I en del fall kan ett högre pris vara tecken på bättre kvalité på tjänsten.


Share: