19. May 2022 0 Comments Bygga

Energikällor

Det finns ett flertal energikällor att välja på när det gäller elproduktionen till ditt hem. Vi tänker dock inte alltid på vad vi har och vad som finns att välja då ofta energibolagen sköter det valet åt oss.

Låt oss klargöra de vanligaste energikällorna.

Förnybara energikällor

Förnyas snabbare än de förbrukas, och tar aldrig slut. Hit hör främst vind-och vattenkraft samt solenergi. Producerar mindre energi än kärnkraft men är mycket mer klimat- och miljövänlig.

  • Solenergi – billig och miljövänlig. Solens strålar omvandlas till energi genom solpaneler och solceller. Energikälla till hushåll och även till mer storskaliga installationer. Solens strålar bidrar även till direkt energi utan solceller då den kan värma upp bassänger och vattenberedare till exempelvis en utedusch.

  • Vattenkraft – producerar el genom strömmande vatten. En förnybar källa som är beroende av vattentillströmning via nederbörd.

  • Vindkraft – förnybar energikälla som ökat rejält i elproduktion, dels på grund av alla vindkraftverk som har uppförts. Miljövänlig och effektiv energikälla.

Icke förnybara energikällor

Hit hör fossila bränslen vilka tar väldigt lång tid eller går ej inte ens att återskapa av naturen. Exempel på dessa är uran (kärnkraft), olja, bensin, kol, torv och naturgas.

  • Olja – omvandlas genom raffinering till bensin, diesel och flygbränsle. Miljöfarligt för att den omvandlas till koldioxid vid avdunstning. En växthusgas som innebär en negativ påverkan på växthuseffekten. En ökad användning av olja innebär en ökad mängd koldioxid i atmosfären.

  • Kol – frigör stora mängder koldioxid, svaveldioxid samt tungmetaller vid förbränning.

  • Naturgas – en blandning av olika gaser som kommer ur fickor i jordskorpan. Släpper ut koldioxid vid förbränning men i bra mycket mindre mängd än olja och kol.

  • Kärnkraft – består av uran vilket inte går att återskapa. Tillgången på uran är stor i världen och kärnkraft släpper inte ut koldioxid. Men trots många fördelar så kan dessa aldrig överväga riskerna och skadorna det radioaktiva avfallet skulle orsaka ifall det skulle ske ett läckage.


Share: